Mansuroğlu Mah. 273/1 Sok. No:13/A Bayraklı / İZMİR0 (232) 373 00 37
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin
email
Facebook ta Paylaş
Twitter ta Paylaş
EHLİYET SINIFLARI
B Otomobil Sürücü Belgesi

B Otomobil Sürücü Belgesi

“B” SINIFI (OTOMOBİL--OTOMATİK VİTES VEYA DÜZ VİTES )SÜRÜCÜ BELGESİ ALABİLMEK İÇİN;

1. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor.
2. B sürücü belgesi ile Otomobil, kullanılabilir.

3. Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

    A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
    1) T.C. kimlik numarası

    2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim    

        durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği

    3)SON ALTI AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ BİOMETRİK 6 adet  fotoğraf

    4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

    5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmamış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

     6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

     B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

     1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

     2) Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgah izni veya öğrenim vizesi

     3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

     4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

     5) Son altı ayda çekilmiş BİOMETRİK 6 adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

     C) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

 
4. Teorik (Trafik ve Çevre Bilgisi, Motor ve Araç Tekniği Bilgisi ve İlkyardım) dersini aldıktan sonra uygulamalı olarak direksiyon dersleri almanız yeterlidir.

 

5. Sınav bilgileri;

a-Kurs sonunda “B” sınıfı Sürücü Belgesi için Milli Eğitim Bakanlığının Belirlediği Dönemlere ait sınav tarihlerinde; toplam 50soruluk sınava tabi olurlar.

Motor Tekniği (10 soru),
Trafik ve Çevre Bilgisi (25 soru),
İlkyardım Bilgisi (15 soru).

A1 veya A2,F,G veya farklı sürücü sınıfı Sürücü Belgesine sahip olan adaylar; B sınıfı (Motosiklet) Sürücü Belgesi (ehliyet)almak isterlerse, B sertifika sınıfının direksiyon eğitiminin tamamına katılmaları gerekmektedir.

b-Yukarıda söz edilen teori sınavından 70 ve üzeri not alarak teorik sınavını geçmeniz durumunda yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından o döneme ait belirlenen bir tarihte direksiyon sınavına girmeniz gerekiyor.

6. Teorik ve direksiyon sınavlarında sınav hakkı 4′tür.

B Otomobil Sürücü Belgesi | Doğan Sürücü Kursu | Bornova Sürücü Kursu